BIBLIOTEKA / OD SLOVA DO SLOVA
 • Naslov: O rečenicama sa “tako da”

  Osnovno značenje lekseme “tako” je priloško. Njime se obično ukazuje na način vršenja radnje (npr: Zašto tako radiš) ...

 • Naslov: Sve ili svo grožđe

  “Ja ću svo ovo grožđe da pojedem.”
  Oblik “svo” nije pravilan (književan). ...

 • Naslov: Priče o rečima

  O poreklu i značenju reči razgovara se na školskim časovima, u svakodnevnim razgovorima. Etimološki rečnici bave se poreklom i značenjem reči i izraza. ...

 • Naslov: Zašto se kaže

  Naš jezik broji desetak do petnaestak hiljada ustaljenih spojeva reči, koji imaju prenesena značenja. ...