LICE ZADUŽENO ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Ime i prezime : LJILJANA KRIČAK , sekretar škole

Kontakt telefon : 069 3308 002

Elektronska pošta : sekretar@skolazadizajn.com