Ambalaža

Proces obrazovanja na odseku Ambalaže se zasniva na jedinstvu tehnološkog i likovno-estetskog faktora. Odvija se kroz dve grupe predmeta, opštestručnih i užestručnih. Svi predmeti imaju za cilj da kod učenika rayviju smisao za vizuelna zapažanja, razviju sposobnost analize elemenata likovnog izražavanja, smisao za površinsko i plastično oblikovanje. Ti fenomeni dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog, likovnog i tehničkog, čine jedinstvo u dizajnu ambalaže. Sva iskustva su sublimirana na samom predmetu Oblikovanja ambalaže preko konkretnih zadataka. Realizacija zadatka podrazumeva sve faze rada, od idejnih skica, razrade i realizacije putem projekata, maketa i modela.
Stručni predmeti :

• Crtanje i slikanje (I, II, III i IV godina)
•Teorija forme (I godina)
•Istorija umetnosti (I, II, III i IV godina)
•Oblikovanje ambalaže (II, III i IV godina)
•Vajanje (III i IV godina)
•Tehničko crtanje (II godina)
•Projektovanje (III godina)
•Pismo (II i III godina)
•Tehnologija štampe (II godina)
•Poznavanje materijala (II godina)
•Fotografija (II godina)
•Izrada modela (IV godina)


ID i enterijer

Na odseku Enterijera i industrijskih proizvoda učenici postupno razvijaju likovno estetski smisao, projektantsku zrelost, uče trodimenzionalnost i prostornost, fenomen oblika i njihovu povezanost sa zahtevime funkcije i ergonomije. Radeći ma konkretnim zadacima, od jednostavnih ka složenijim, oni oni upoznaju ceo proces oblikpvamja od ideje preko tehničke dokumentacije i projekta, do realizacije modela ili makete.
U procesu obrazovanja, kod učenika se razvija smisao za istraživanje i inovaciju, odnos konstrukcije i oblika, podstiče radoznalost ka maštovitim i originalnim rešenjima, razvijajući samostalne kreativne mogućnosti kod svakog učenika posebno. Učenici stiču i znanja iz oblasti tehničkih disciplina, osposobljavajući se za izradu tehničkih elaborata, projektne dokumentaccije, konstrukcije i razrade detalja.
U radionicama Škole realizuju se modeli, gde se učenici uključuju u praktičan rad, upoznaju sa tehnologijom obrade materijala i drugim postupcima završne obrade modela. Na taj način učenici se osposobljavaju da samostalno rade na praktičnoj realizaciji zadataka. U III i IV godini školovanja, učenici objedinjuju predhodno stečena znanja iz iz stručnih predmeta, i time ostvaruju sintezu likovno’estetskih, tehničkih i tehnoloških vrednosti u oblikovanju industrijskih proizvoda za široku potrošnju.
Stručni predmeti :

•Crtanje i slikanje (I, II, III i IV godina)
•Teorija forme (I godina)
•Istorija umetnosti (I, II, III i IV godina)
•Oblikovanje industrijskih proizvoda i projektovanje (II, III i IV godina)
•Vajanje (II godina)
•Nacrtna geometrija (II godina)
•Perspektiva (III godina)
•Projektovanje (III i IV godina)
•Građevinske konstrukcije (III i IV godina)
•Rad na modelu - obrada drveta (III i IV godina)
•Rad na modelu - obrada metala (III i IV godina)


Grafički dizajn

Grafički dizajn kao stvaralačka disciplina može se posmatrati u okviru dve osnovne oblasti a u svakoj od njih postoje područja, koja predstavljaju celinu za sebe.
Prava oblast obuhvata tzv. dvodimenzionalni grafički dizajn, koji je istovremeno zastupljen u najvećem broju područja grafičkog dizajna a karakteriše ga likovno- grafičko izražavanje u površini, odnosno u dve dimenzije. Ova oblast grafičkog dizajna obuhvata najveći broj sredstava ekonomske propagande, kao što je plakat, oglas, zaštitni znak i druga, kao i likovno-grafičku opremu knjige, novina i časopisa. Druga oblast obuhvata tzv. trodimenzionalni dizajn, u okviru ove oblasti najšire je zastupljeno područje dizajna ambalaže i grafičke prezentacije proizvoda.
Stručni predmeti:

•Crtanje i slikanje (I, II, III i IV godina)
•Teorija forme (I godina)
•Istorija umetnosti (I, II, III i IV godina)
•Oblikovanje grafike (I, II, III i IV godina)
•Plakat (III i IV godina)
•Grafika knjige (III i IV godina)
•Pismo (III i IV godina)
•Fotografija (II godina)
•Tehnologija štampe (II godina)


Dizajn tekstil 

U toku školovanja učenici se postupno uvode u složenost i višeslojnost oblikovanja unikatnog i industrijskog tekstila kombinovanjem veština tkanja, štampanja i slikanja tekstila sa izradom idejnih rešenja za tkanine i odeću. Kroz projektne, eksperimentalne i interdisciplinarne zadatke, individualni istraživački rad i radionice, učenici povezuju znanja i veštine svih stručnih predmeta prolazeći put od idejnih skica do praktične realizacije.
Pored likovno - estetskog površinskog i prostornog oblikovanja, oni paralelno stiču tehnička i tehnološka znanja iz tkanog i štampanog tekstila. Tradicionalno nasleđe, savremena dostignuća u oblasti umetnosti tekstila, savremenog i scenskog kostima, različite tehnologije proizvodnje i savremena kretanja u umetnosti čine osnovu ovog obrazovnog programa.
Osnovni cilj školskog programa je osposobljavanje učenika za samostalni kreativni rad u oblasti dizajna tekstila i kostima, kao i stvaranje adekvatne osnove za nastavak studija u oblasti primenjene i likovne umetnosti.
Stručni predmeti :

•Crtanje i slikanje (I, II, III i IV godina)
•Teorija forme (I godina)
•Istorija umetnosti (I, II, III i IV godina)
•Oblikovanje tekstila (II, III i IV godina)
•Štampa tekstila (III i IV godina)
•Tkanje tekstila (III i IV godina)
•Oblikovanje odevanja (III i IV godina)
•Prepletaji tkanina (II i III godina)
•Tekstilna tehnologija (II godina)
•Istorija kostima (II godina)


Likovni tehničar

Sadržaj nastavnog programa na ovom smeru omogućuje sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština iz područja vizuelnih umetnosti, ovladavanje likovnim jezikom i tehnikama i razvijanje likovnog identiteta učenika.
Bazu nastavnog programa čine likovne discipline: crtanje, slikanje, vajanje i grafika.One uz tehničko tehnološke sadržaje i poznavanje savremenih medija vizuelnog izražavanja, čine zaokruženu celinu obrazovnog procesa iz oblasti likovnih umetnosti. Kroz praktične, individualne zadatke učenici se osposobljavaju za kreiranje i izvođenje radova iz oblasti površinskog i prostornog oblikovanja / crtanja, slikanja, tehnika zidnog slikarstva, slikarske tehnologije i konzervacije, vajanja, grafike, fotografije, višemedijske umetnosti / kroz celovit proces od razvijanja ideje ,razrade projekta i skica,do realizacije.
Stručni predmeti :

•Istorija umetnosti (I, II, III, IV godina)
•Teorija forme (I godina)
•Crtanje (I, II, III, IV godina)
•Vajanje (II, III, IV godina)
•Grafika (II, III, IV godina)
•Slikanje (II, III, IV godina)
•Fotografija (II godina)
•Osnovi tehnologije i konzervacije ( II, III, IV godina)
•Tehnike zidnog slikarstva ( III, IV godina)
•Višemedijska umetnost (III, IV godina)
•Računarska grafika i multimediji (IV godina)
•galerija radova