SASTAV TIMOVA ZA ŠK.2015/16.GODINU
Tim za kulturne aktivnosti Škole

1.KristinaKnežević
2. Smiljka Kocić
3. Tijana Dinić
4.Kristina Ristić

Tim za slobodne aktivnosti Škole

1. Marija Anđelković
2. Rada Jovanović
3. Valentina Sekulović

Tim zakarijerno vođenje i savetovanje

1. Tamara Dolgi,psiholog
2. Katarina Jakovljević,nastavnik
3. Dragana Lacmanović, nastavnik
4. Dragan Ristić, nastavnik
5. Deniza Letić, nastavnik
6. Marina Skrinjik,nastavnik

Tim za zaštitu životne sredine

1. Svetlana Mališić
2. Mira Debeljaković
3. Snežana Gnjatović

Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika

1. Tamara Dolgi,psiholog
2. Miroslava Lazarević Petrović, nastavnik
3. Pavle Živanović, nastavnik
4. Jelena Radović,nastavnik
5. Bojan Krstić, nastavnik
6. Dragan Marković, nastavnik
7. roditelj
8. učenik

Tim za razvoj školskog sporta

1. Rajka Jocić Vignjević, nastavnik
2. Zoran Krstić, nastavnik
3. Biljana Genal,nastavnik
4. Snežana Ivanović, nastavnik

Tim za saradnju sa lokalnom sredinom

1. Jelena Medaković, direktor
2. Kristina Knežević, bibliotekar
3. Deniza Letić, nastavnik

Tim za saradnju sa porodicom

1. Tamara Dolgi, psiholog
2. Slađana Dragojević, pedagog
3. Goca Stanišić, nastavnik
4. Marija Đurić, nastavnik
5. Svetlana Mališić,nastavnik

Tim za izlete i ekskurzije

1. Jasmina Milošević, nastavnik
2. Nives Pavlović, nastavnik
3. Zorica Pejčić, nastavnik

Tim za bezbednost i zdravlje na radu

1. Dragana Antonijević, koordinator nastave
2. Peđa Milić, nastavnik
3. Zoran Krstić, nastavnik
4.Ranka Hrvaćanin
6. Milica Lučić, nastavnik

Tim za razvoj školskog programa

1. Milica Urošević, nastavnik
2. Nikola Đurašević, nastavnik
3. Jelena Pršić, nastavnik
4. Milijana Radović, nastavnik

Tim za razvojno planiranje

1. Jelena Medaković, direktor
2. Miroslava Lazarević Petrović, nastavnik
3. Danijela Ćušić, nastavnik
4. Branislav Fotić, nastavnik
5. Boris Bočina, nastavnik
6. Goran Redžepi, nastavnik

Tim za samovrednovanje i vrednovanje rada škole

1. Marina Skrinjik Ćorić, nastavnik
2. Jelena Pršić, nastavnik
3. Slađana Dragojević, pedagog
4. Kristina Knežević, bibliotekar
5. roditelj

Tim za razvijanje sposobnosti za rešavanje problema,komunikaciju i timskirad

1. Tamara Dolgi,psiholog
2. Goca Stanišić, nastavnik
3. Jelena Radović, nastavnik
4. Milena Ristić, nastavnikk
5.Slavica Stamenković
6.Gordana Janković