SEMINAR ZA UČENIKE ŠKOLE ZA DIZAJN

„Dizajn grafičkih medija:
 Uvod u interdisciplinarne studije dizajna“


Računarski fakultet u Beogradu organizuje seminar namenjen učenicima Škole za dizajn u Beogradu.
Seminar se organizuje na Računarskom fakultetu (u studijima za fotografiju i informatiku), u obimu od 20 školskih časova a tokom pet radnih dana, i to za najviše deset učenika.

Učenici će moći da kreiraju fotografije i ilustracije (na bazi crteža i tipografije), odnosno da, koristeći softvere za grafičku obradu i komponovanje slikovnog i tekstualnog materijala kreiraju radove relevantne za upis studija dizajna.

U upotrebi će biti fotografska oprema (sa full frame DSLR sistemom i rasvetom), te softveri: Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Aillustrator i Adobe InDesign.

Cilj seminara je da se kroz praktičnu i teorijsku nastavu učenici upoznaju sa standardima akademskih studija dizajna, gde se izdvajaju teme iz domena fotografije, tipografije i ilustracije, uz analizu i poređenje relevantnih primera, te kritike i korekture radova učenika.

Prijavljeni učenici su uspešno savladali program seminara. Zahvalni su profesorima koji su stručno i posvećeno vodili seminar, kao i Upravi škole koja im je omogućila ovu saradnju.

Seminar su pohađali:
Katarina Jakovljević, IV id
Marija Isailović, IV id
Luka Novaković, IV id
Maša Nedeljković, IV id
JovANA Petrović, IV id
Marija Aleksić, IV lt
Jana Popović, IV lt