SEMINAR ZA UČENIKE ŠKOLE ZA DIZAJN

„Dizajn grafičkih medija: uvod u interdisciplinarne studije dizajna“
Računarski fakultet u Beogradu organizuje seminar namenjen učenicima Škole za dizajn u Beogradu.
Seminar se organizuje na Računarskom fakultetu (u studijima za fotografiju i informatiku), u obimu od 20 školskih časova a tokom pet radnih dana, i to za najviše deset učenika.

Učenici će moći da kreiraju fotografije i ilustracije (na bazi crteža i tipografije), odnosno da, koristeći softvere za grafičku obradu i komponovanje slikovnog i tekstualnog materijala kreiraju radove relevantne za upis studija dizajna.

U upotrebi će biti fotografska oprema (sa full frame DSLR sistemom i rasvetom), te softveri: Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Aillustrator i Adobe InDesign.

Cilj seminara je da se kroz praktičnu i teorijsku nastavu učenici upoznaju sa standardima akademskih studija dizajna, gde se izdvajaju teme iz domena fotografije, tipografije i ilustracije, uz analizu i poređenje relevantnih primera, te kritike i korekture radova učenika.

Prijavljeni učenici su :
1. Đorđe Stojković 4. id
2. Teodora Stojković 4. id
3. Marija Isailović 4. id
4. Marijana Crnobrnja 4. id
5. Aleksandra Arsić 4. id
6. Jovana Petrović 4. id
7. Aleksandra Škundrić 4. id
8. Jovana Dejković 4. lt
9. Marija Aleksić 4. lt
10. Ekatarina Glazgova 4. lt
11. Popović Ksenija 4. id