Prijemni ispit

Uslove, termine i ostale relevantne informacije koje se tiču prijemnog ispita i upisa za svaku školsku godinu objavljuje Ministarstvo prosvete u Konkursu za upis učenika u Srednje škole, izdavač Prosvetni pregled. Takođe, postoji poseban sajt ministarstva prosvete na kome možete pronaći dosta korisnih informacija za upis, kako za narednu tako i za prethodne školske godine. Dokumenta za prijavljivanje prijemnog ispita su:
•prijava za upis u srednju školu
•overena đačka knjižica sa slikom i upisanim identifikacionim brojem
•izvod iz matične knjige rođenih
Prijemni ispit se održava prve nedelje juna (nedelju dana pre ispita u drugim školama ). Kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, crtanje, slikanje i vajanje u tri dana (najčešće petak, subota, nedelja).

Raspored polaganja:
•prvi dan – CRTANjE (po grupama prema rasporedu)
•drugi dan – SLIKANjE ( po grupama prema rasporedu)
•treći dan – VAJANjE ( po grupama prema rasporedu)

Kandidat za upis za obrazovni profil u oblasti umetnosti može da ostvari na prijemnom ispitu najviše 160 bodova iz svakog dela prijemnog ispita odnosno ukupno 480 bodova.
Kriterijumi za ocenjivanje crtanja su: kompozicija - 40 bodova, proporcija i karakter oblika - 40 bodova, kvalitet linije - 40 bodova i opšti likovni utisak - 40 bodova.
Kriterijumi za ocenjivanje slikanju su:kompozicija - 40 bodova, osećaj za boju - 40 bodova, lokalni ton - 40 bodova i opšti likovni utisak - 40 bodova.
Kriterijumi za ocenjivanje vajanja su: kompozicija - 40 bodova, osećaj za oblik - 40 bodova, strukturalna vrednost - 40 bodova, i taktilnost - 40 bodova.

Redosled kandidata za upis u srednje škole, utvrđuje se na osnovu:
1. uspeha na završnom ispitu (iskazuje se brojem bodova osvojenim na testu iz srpskog, osnosno maternjeg jezika i matematike. ) 2. uspeha u prethodnom školovanju i to:
- opšteg uspeha od 6 do 8 razreda osnovne škole,
- rezultata na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole.
3. uspeha na prijemnom ispitu
Uspeh na završnom ispitu iskazuje se brojem bodova osvojenim na testu iz srpskog, osnosno maternjeg jezika i matematike. Kandidat za upis je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 290 bodova ukupno iz svih delova prijemnog ispita. Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u umetničku školu likovne oblasti odnosno za obrazovni profilu oblasti umetnosti ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za upis imaju kandidati:

•koji imaju diplomu "Vuk Karadžić"
•koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima iz ostalih predmeta
•koji imaju veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu
•koji imaju veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

Nakon objavljivanja rang liste, odlazite na upis u školu u koju ste raspoređeni. Pored gore navedenih dokumenata koja ste predali pri prijavi za polaganje prijemnog ispita za upis su potrebna sledeća dokumenta:

•svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
•lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova
•javne isprave o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju (svedočanstva od 6 do 8 razreda, svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi i uverenje o položenom završnom ispitu)

Ukoliko imate nekih pitanja ili smo nešto propustili da napišemo, slobodno nas kontaktirajte.
*Napomena: ovaj tekst je samo informativnog karaktera. Uslove, termine i ostale relevantne informacije koje se tiču upisa za svaku školsku godinu objavljuje Ministarstvo prosvete u Konkursu za upis učenika u prvi razred srednje škole.