Pedagoški kolegijum

Stručni organi škole

Stručni organi škole se bave unutrašnjom organizacijom rada (nastave, slobodne aktivnosti, savetodavni rad sa roditeljima i učenicima i sl. ) sa ciljem ostvarivanja školskog programa koji realizuju: direktor, pedagoški kolegijum, stručni aktiv za razvojno planiranje i stručni aktiv za razvoj školskog programa.

RedBr.

Naziv stručnog organa

Koordinatori

1.

Nastavničko veče

direktor škole

2.

Odeljenska veća

razredne starešine


3.

 

Pedagočki kolegijum


direktor, predsednicistručnih veća i stručnih aktiva

4.

Stručna veća za oblast predmeta

4.1

Društvenih nauka

Gordana Janković

4.2

Prirodno matematičkih nauka

 

Jelena Stojković

4.3

Srpskog jezika i književnosti

 

Valentina Sekulović Kašanski

4.4

Stranih jezika

Cmilja Kocić

 

4.5

Crtanje i slikanje,

Modelovanja i Teorije forma


 

Vesna Tatar

5.

Stručna veća za obrazovni profil Tehničar dizajna


 

5.1

 

Ambalaže

 

Branislav Fotić

 

5.2

Enterijer i industriskih proizvoda

Boris Bočina

 

5.3

 

Grafike

 

Goran Redzepi

 

5.4

 

Tekstila

 

Milan Ristić

 

5.5

 

Likovni

 

Kristina Ristić

 

6.

 

                                                 Stručni aktivi

 

6.1

Stručni aktivi za razvojno planikranje

 

Koordinator stručnog aktiva

 

6.2

Stručni aktiv i razvoj školskog plairanja

 

Koordinator stručnig aktiva Gabrijela Antić