OBAVEŠTENJE ZA PRIJEMNI ISPIT I PREDAJU DOKUMENTACIJE


Prijemni ispit za upis učenika u srednje umetničke škole likovne oblasti za školsku 2019/2020. održaće se 31. maja, 01. i 02. juna 2019. godine.

Prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnog ispita je 11. maja 2019. /subota/ i 12. maja 2019.g. /nedelja/ u vremenu 09-14 časova u školi Tehnoart Beograd.

Potrebna dokumenta:
1.Prijava za upis učenika u srednju školu (obrazac PU)
2. Đačka knjižica sa overenom fotografijom kandidata.