PRIPREMNA NASTAVA ZA UPIS NA FAKULTET LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNOSTI

Pripremna nastava u Školi za Dizajn počinje sa radom u oktobru mesecu.
Pripremna nastava podrazumeva :
-Crtanje : studija figure, studija portreta, prostorne kompozicije, enterijera, mrtve prirode..
-Slikanje :studija portreta sa šakama, prostorne kompozicije, enterijera, mrtve prirode ..
Modeli za crtanje / slikanje (portret, figura, akt) su obezbedjeni
Grupa se sastoji od 12 do najviše 15 učenika
Termini : ponedeljak,sreda i četvrtak od 16:00 – 20:00
Cena na mesečnom nivou :
za 3 termina nedeljno odnosno 12 termina mesečno iznosi 7000 dinara
za 2 termina nedeljno odnosno 8 termina mesečno iznosi 5000 dinara
Plaćanje je mesečno na žiro račun škole.
Broj žiro računa: 840-1485666-86
Svaki polaznik ,donos uplatnicu na uvid profesoru
Za prvi čas priprema treba poneti : natron papir i ugljen
Nastavu vodi profesor crtanja i slikanja Irena Bijelić Gorenjak
Za sve informacije kontakt telefon: 065 5 66 00 65