PREDAVANJE NEVENE IVANOVIĆ,

NEKADAŠNJE UČENICE ŠKOLE ZA DIZAJN
9. 4. 2019.

TEMA :
OBRAZOVANJE I PROFESIJA
(od industrijskog do modnog dizajna)