Obuka zaposlenih za sublimacionu štampu

Gospodin Viktor Perolo vrši prezentaciju mogućnosti štampaca koji je donirao EPSON nasoj Školi.