Obrazovni profil : Likovni tehničar

Sadržaj nastavnog programa na ovom smeru omogućuje sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština iz područja vizuelnih umetnosti, ovladavanje likovnim jezikom i tehnikama i razvijanje likovnog identiteta učenika.
Bazu nastavnog programa čine likovne discipline: crtanje, slikanje, vajanje i grafika.One uz tehničko tehnološke sadržaje i poznavanje savremenih medija vizuelnog izražavanja, čine zaokruženu celinu obrazovnog procesa iz oblasti likovnih umetnosti. Kroz praktične, individualne zadatke učenici se osposobljavaju za kreiranje i izvođenje radova iz oblasti površinskog i prostornog oblikovanja / crtanja, slikanja, tehnika zidnog slikarstva, slikarske tehnologije i konzervacije, vajanja, grafike, fotografije, višemedijske umetnosti / kroz celovit proces od razvijanja ideje ,razrade projekta i skica,do realizacije.

Stručni predmeti

Istorija umetnosti (I, II, III, IV godina)
Teorija forme (I godina)
Crtanje (I, II, III, IV godina)
Vajanje (II, III, IV godina)
Grafika (II, III, IV godina)
Slikanje (II, III, IV godina)
Fotografija (II godina)
Osnovi tehnologije i konzervacije ( II, III, IV godina)
Tehnike zidnog slikarstva ( III, IV godina)
Višemedijska umetnost (III, IV godina)
Računarska grafika i multimediji (IV godina)
galerija radova

VIDEO :