Blok nastava

U okviru Blok nastave 3lt 2016., učenici su imali priliku da upoznaju umetnicu i saslušaju predavanje o temi koja je koja je realizovana kroz medij slike na jedan savremen način.
Izlozba Seobe: Slika prizora, Ljiljane Šunjevarić, 2016. — sa korisnikom Ljiljana Šunjevarić u mestu Kulturni Centar Beograd.
Hvala umetnici Ljiljana Šunjevarić, na iscrpnom i strucnom vodjenju učenika Skole za dizajn kroz svoju izlozbu.